"Co dům,
to originál."

Vizionář & stavitel - Josef Kolář